Använd ‘Sign in using email and one time password (guest user)’
om du skall svara oss på din skapade ticket och ange samma email som du skapade din ticket med.

[wpsc_create_ticket]